Dokumenty

 Vyplňovací rámcová smlouva FO (doporučujeme smlouvu vyplňovat v online verzi)  Vyplňovací rámcová smlouva PO  Faktory zjišťované poradcem ,, Záznamy vyplývající ze zákona – AML“  Informační list ,,Základní informace o investiční společnosti a o nabízení investic do investičního fondu“  Vyplňovací žádost o odkup PL  Vyplňovací následná kontrola FO  Vyplňovací následná kontrola PO  Ceník (platnost od 1.2.2020)  Plná moc vyplňovací  Zjištění skutečného majitele – obchodní korporace  Zjištění skutečného majitele – nadace  Zjištění skutečného majitele – spolek  Potřebné dokumenty ke smlouvě  Nové opatření společnosti na základě novely zákona AML  Změna obchodního zástupce klientem  Podpisový vzor obchodního zástupce  Podmínky investování (platné od 1.2.2020)